AMY

AMY - oprogramowanie do zarządzania warsztatami i wydarzeniami

AMY - oprogramowanie do zarządzania warsztatami i wydarzeniami

Jako podstawowe narzędzie dla pozarządowej organizacji The Carpentries, to oprogramowanie udostępnia kluczowe możliwości zarządzania dla administratorów. Podstawowa funkcjonalność to:

  • zarządzanie użytkownikami (uczestnikami warsztatów, instruktorami),
  • zarządzanie szkoleniami instruktorskimi i postępami instruktorów,
  • zarządzanie nadchodzącymi, trwającymi i odbytymi warsztatami,
  • akceptowanie próśb o nowe warsztaty,
  • analiza statystyczna.

Ten projekt jest aktywnie rozwijany.

Budget

Narzędzie do budżetowania

Narzędzie do budżetowania

Użyteczne narzędzie to zarządzania domowym budżetem. Zostało rozwinięte jako projekt do nauki, ale z dużym potencjałem.

Potrzebą do stworzenia tego projektu były ograniczenia arkusza kalkulacyjnego.

Ta aplikacja została zaprezentowana studentom bootcampu kiedy byli zachęcani do zbudowania projektu pomagającego im we własnych problemach dnia codziennego.

Segmars

Design strony tej firmy

Design strony tej firmy

Podejście oparte o pierwszeństwo tworzenia interfejsu na urządzenia mobilne Pozwoliło to na stworzenie prostej i atrakcyjnej strony firmowej.

Design został uszyty na miarę, aby podkreślić obecność online firmy.

Question ranker

Aplikacja zbierająca dane analityczne

Aplikacja zbierająca dane analityczne

Projekt zrobiony dla grupy naukowców. Jego celem było zbieranie odpowiedzi do ankiet od grupy edukatorów uczących informatyki na różnych szczeblach edukacji.

Uzyskane odpowiedzi zostały wykorzystane do określenia istotnych, z punktu widzenia nauczycieli, pytań dla naukowców z dziedziny psychologii edukacji informatycznej. Wyniki zebrane za pomocą tej aplikacji zostały użyte w dysertacji naukowej i zaprezentowane na konferencji ICER 2019 w Toronto.